Instal·lació d’automatismes d’accés – barreres d’accés

Barreres amb diferents tipus d’accionament, hidràuliques, electromecàniques, llargades de màstil de fins a 12m.

En corrent contínua i alterna.

Si desitja pot posar-se en contacte amb nosaltres otrucar-nos al número de telèfon 934 216 911

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.