Instal·lació d’ascensors Inclinats

Els Ascensors inclinats poden superar grans desnivells i diferents inclinacions del terreny, i estan totalment preparats per a la intempèrie.

El sistema utilitzat és el mateix que per els ascensors elèctrics sense cambra de maquinària, però la circulació de la cabina es produeix en sentit oblic, respecte les guies.

Ascensors Soler està especialitzat en l’estudi de projectes, reforma i adaptació a la normativa, i instal·lació – manteniment d’ascensors inclinats, tant per a grans capacitats d’us urbà, com per a capacitats menors d’us comunitari.

Si desitja pot posar-se en contacte amb nosaltres o trucar-nos al número de telèfon 934 216 911

Ascensors Soler. Instal·lació, manteniment i reparació d'ascensors, escales mecàniques i portes automàtiques a Barcelona, Badalona, Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Sabadell, Terrassa, Mataró... Servei a tota Catalunya.